در این صفحه با تایپ مقدار وجه دلخواه خود و با کلیلک بر دکمه پرداخت دلخواه می توانید به درگاه بانک ملت نفیس آنلاین
متصل شوید و وجه مورد نظتان را پرداخت کنید.

بازگشت به بالا