پتوس گیاهی دارای برگ زینتی و آپارتمانی است. برگ های آن قلبی شکل هستند و بسیاری از گونه ها حالت بالارونده دارند و تا سقف بالا می روند. این گیاه دو مدل دارد: ۱-پتوسبرگ معمولی و ۲-پتوس برگ ابلق. با اینکه هر دو مقاوم به سایه هستند، ولی نوع ابلق آن، نیاز به نور کمی بیشتر برای تشکیل رنگیزه دارد و در صورتی که نور کافی دریافت نکند، برگ ها به رنگ سبز گرایش پیدا می کنند.

پتوس ها، درمنازل به راحتی قابل نگهداری هستند و نیاز به نور مستقیم خورشید ندارند، ودر صورت دریافت نور مستقیم، آفتاب سوختگی بصورت تاول و سوختگی روی برگ ها نمود پیدا می کند. در صورتیکه رطوبت بسیار بالا باشد، برگ ها خیلی پهن و درشت می شوند. با اینکه به راحتی روی دیوار قابل رشد است، اما ممکن است در قسمت های بالایی و نزدیک به سقف، در اثر تجمع گرما دچار سوختگی شود و در نتیجه گیاه بد شکل گردد.
دورآبیاری آن ۲_۱ بار در هفته و هر ماه ۱ بار استفاده از کود مایع مناسبِ برای این گیاه است.

در حالی که پوتوس یک گیاه آپارتمانی با نیاز‌های مراقبتی کم و پرورشِ آسان می باشد، باید مراقب باشید! زیرا این گیاه سمی است! البته این گیاه کشنده نیست اما اگر خورده و هضم شود به دلیلِ وجود کلسیم اگزالات در ترکیباتش، به تحریک دستگاه گوارشی و استفراغ منجر می‌شود. این گیاه همچنین برای سگ‌ها، گربه‌ها و کودکان کم سن سمی است؛ البته همانطور که گفته شد کشنده نیست ولی آن‌ها را بسیار مریض و بد حال می‌کند.

گیاه-آپارتمانی-پوتوس

گیاه-آپارتمانی-پوتوس